จักรพรรดิจินซีจง (หว่านเอี๋ยน เหอล่า) – ภาษาอื่น ๆ