จักรพรรดิจินซีจง (หว่านเอี๋ยน เหอล่า) - ภาษาอื่น ๆ