คาร์ลที่ 1 ลุดวิจ ผู้คัดเลือกแห่งพาลาทิเนต – ภาษาอื่น ๆ