คอกระดูกเชิงศัลยศาสตร์ของกระดูกต้นแขน - ภาษาอื่น ๆ