คนส่วนมากไม่เคยเป็นหนี้คนส่วนน้อยมากเท่านี้ – ภาษาอื่น ๆ