คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ และกีฬาแห่งประเทศฝรั่งเศส – ภาษาอื่น ๆ