กีฬาเปโลตาบาสก์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1924 – ภาษาอื่น ๆ