กีฬาอเมริกันฟุตบอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 1932 – ภาษาอื่น ๆ