กีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 - ภาษาอื่น ๆ