กีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984 – ภาษาอื่น ๆ