กีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1976 – ภาษาอื่น ๆ