กีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1972 - ภาษาอื่น ๆ