กีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1972 – ภาษาอื่น ๆ