กีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในโอลิมปิกฤดูร้อน - ภาษาอื่น ๆ