กีฬาทวิกีฬาในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017 – ภาษาอื่น ๆ