การเลือกตั้งสหพันธรัฐในเยอรมนี พ.ศ. 2556 – ภาษาอื่น ๆ