การเลือกตั้งทั่วไปในเดนมาร์ก พ.ศ. 2558 – ภาษาอื่น ๆ