การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ธันวาคม พ.ศ. 2551 - ภาษาอื่น ๆ