การปิดเมืองอู่ฮั่นเนื่องด้วยการระบาดทั่วของโควิด-19 – ภาษาอื่น ๆ