การบุกครองเชโกสโลวาเกียของฝ่ายกติกาสัญญาวอร์ซอ - ภาษาอื่น ๆ