การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมะและนางาซากิ – ภาษาอื่น ๆ