การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมะและนางาซากิ - ภาษาอื่น ๆ