การตีโฉบฉวยหมู่เกาะมาร์แชลล์–กิลเบิร์ต – ภาษาอื่น ๆ