การก่อการกำเริบในเยอรมนีตะวันออก ค.ศ. 1953 – ภาษาอื่น ๆ