การก่อการกำเริบในเชชเนีย-อิงกูเชเตีย ค.ศ. 1940–1944 – ภาษาอื่น ๆ