การก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย – ภาษาอื่น ๆ