การก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย - ภาษาอื่น ๆ