กองกำลังพิเศษทางอากาศกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น - ภาษาอื่น ๆ