ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ตารางอากาศ/วิธีอ่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|6|16|97
|1|11|56
|ตำแหน่ง=ซ้าย
}}
<br />
{{ตารางอากาศ|[[ลาบวน]]
|24|30|112
|24|31|419
|24|30|285
|ตำแหน่ง=ซ้าย
}}
<br />
{{ตารางอากาศ|[[กุสโก]]
|7|20|163
|6|23|76
|7|22|137
|ตำแหน่ง=ซ้าย
}}
<br />
จากตารางเราจะเห็นได้ว่า เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างอบอุ่น ช่วงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งซีกโลกเหนือหันเอนเข้าหาดวงอาทิตย์ ในเมืองลาบวน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร อุณหภูมิแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย มีฤดูแล้งสั้น ๆ ช่วงต้นปี ตามด้วยฤดูฝนที่มีฝนมาก ส่วนในเมืองกุสโก ประเทศเปรู ซึ่งอยู่ในเขตศูนย์สูตรแต่เป็นที่สูง สภาพอากาศก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ปริมาณฝนยังนับว่าน้อยกว่าเมืองลาบวน
1,227

การแก้ไข