ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดราชโอรส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<br>17) ปี 2547 ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>
18) ปี 2540-2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล จากการแข่งขันกีฬา นักเรียน – นักศึกษาแห่งประเทศไทย 7 ปีซ้อน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 3 สมัยซ้อนการ แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกรมพลศึกษา 8 ปีซ้อน<br>
19) ปี 2549 ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <br>
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <br>
 
== เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ==
84

การแก้ไข