ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดราชโอรส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
== เกียรติประวัติ ==<br>
<br>
 
1) ปี 2536 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา<br>
2) ปี 2536-2540 เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านงานแนะแนว<br>
<br>16) ปี 2546 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น กรมสามัญศึกษา
<br>17) ปี 2547 ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>
18) ปี 2540-2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล จากการแข่งขันกีฬา นักเรียน – นักศึกษาแห่งประเทศไทย 7 ปีซ้อน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 3 สมัยซ้อนการ แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกรมพลศึกษา 8 ปีซ้อน<br>
- การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 3 สมัยซ้อน<br>
- การ แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกรมพลศึกษา 8 ปีซ้อน<br>
19) ปี 2549 ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <br>
84

การแก้ไข