ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

-1
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(-1)
<!-- หัวข้อใหม่อยู่บน คงไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์/ตามความสนใจของชุมชน/ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีให้แสดงผล ถ้าไม่มีการอภิปรายให้ใส่ * ''ไม่มีหัวข้ออภิปราย''-->
* 13 มีนาคม – [[:m:Talk:Wikimedia Thailand/WikiForHumanRights|อภิปรายการจัดงาน WikiForHumanRights 2022]]
* 1 มีนาคม – [[:m:Talk:Wikimedia Thailand/WikiGap 2022|อภิปรายการจัดงาน WikiGap 2022]]
* 13 มกราคม – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ความจำเป็นของ แม่แบบ:สั้นมาก|ความจำเป็นของ แม่แบบ:สั้นมาก]]
* 4 ธันวาคม – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/การเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือตรวจฉบับร่าง|เกณฑ์การเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือตรวจฉบับร่าง]]
149,484

การแก้ไข