ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดราชโอรส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ที่อยู่ ==
 
[[ภาพ:Map-ro2.jpg‎|550px]]
 
[http://www.ro.ac.th/2008/images/4-1/map-school1.pdf ดูแผนที่ขนาดใหญ่ (ชั่วคราว)]
[[ภาพ:Map-ro3.jpg‎|680px]]
 
'''การเดินทาง'''<br>
-รถยนต์โดยสารประจำทางสาย 10 , 43 , 111 , 120 ,167 และ ปอ.พ. 544<br>
-รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก สายวัดสิงห์ – ตลาดพลู , วัดสิงห์ – ดาวคะนอง<br>
-รถไฟชานเมืองสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ลงสถานีจอมทอง<br>
-เรือโดยสารประจำทางสายวัดไทร – ปากคลองตลาด<br>
-ยานพาหนะส่วนตัว มาทางถนน เอกชัย ซ.4<br>
 
 
== เกียรติประวัติ ==<br>
 
1) ปี 2536 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา<br>
2) ปี 2536-2540 เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านงานแนะแนว<br>
3) ปี 2536-2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>
4) ปี 2527-2537 ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขันยูโดชนะเลิศติดต่อกัน 11 ปี<br>
5) ปี 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น เขตการศึกษาส่วนกลาง<br>
6) ปี 2538 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา<br>
7) ปี 2540 ได้รับโล่รางวัล “ โรงเรียนที่มีนักเรียนประพฤติดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์มากที่สุด ” จากกระทรวงศึกษาธิการ<br>
8) ปี 2542 ได้รับเกียรติบัตร “ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ สนับสนุนงานสารวัตรนักเรียน ” จากกรมพลศึกษา<br>
9) ปี 2543- 2547 ได้รับโล่รางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่นและการปฏิบัติงานธนาคาร ดีเยี่ยมระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน ติดต่อกัน 5 ปี<br>
10) ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญ เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์<br>
11) ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด<br>
12) ปี 2544 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องต้านส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
<br>13) ปี 2545 โล่รางวัล “ เป็นโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก ได้รับการยกย่องว่าประพฤติดี และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ” จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ <br>
14) ปี 2545 ได้รับการยกย่องเป็น “ โรงเรียนยอดนิยม กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ”<br>
15) ปี 2545 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ สถาบันการศึกษาปลอดยาเสพติดดีเด่น ภาครัฐบาลจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ”
<br>16) ปี 2546 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น กรมสามัญศึกษา
<br>17) ปี 2547 ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>
18) ปี 2540-2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล จากการแข่งขันกีฬา นักเรียน – นักศึกษาแห่งประเทศไทย 7 ปีซ้อน <br>
- การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 3 สมัยซ้อน<br>
- การ แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกรมพลศึกษา 8 ปีซ้อน<br>
19) ปี 2549 ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <br>
 
== เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ==
 
</tr>
<tr>
<td align="center" background="images/templates-main/bg2.jpg">&nbsp;</td>
<td align="center" background="images/templates-main/bg2.jpg">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" background="images/templates-main/bg2.jpg"><div align="center"><!-- InstanceBeginEditable name="word" -->
<div align="center">
<p align="center"><strong>หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในของหน่วยงานต่างๆ</strong><strong> </strong></p>
<table width="734" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="367" height="29" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFD9D"><p align="center" class="style2">หมายเลขโทรศัพท์</p></td>
<td width="252" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFD9D"><p align="center" class="style2">&nbsp;หน่วยงาน/สำนักงาน</p> </td>
<td width="367" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFD9D"><p align="center" class="style2">หมายเลขโทรศัพท์</p></td>
<td width="259" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFD9D"><p align="center" class="style2">หน่วยงาน/สำนักงาน</p> </td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">100</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>ผู้อำนวยการ</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">118</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>ห้องสมุดโรงเรียน</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" colspan="2" valign="middle"><p align="center" class="style1">กลุ่มบริหารงบประมาณ</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">119</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">101</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">121</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมฯ</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">103</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">122</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">102</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>โอเปอร์เรเตอร์/ห้องสารบรรณ</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">123</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">108</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>งานแผนงาน</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">124</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">139</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>งานการเงิน</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">125</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">136</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>งานสารบรรณโรงเรียน</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">133</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>ห้องพักครูคณิตศาสตร์ ชั้น3-4</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">140</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>งานพัสดุโรงเรียน</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">134</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 </p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" colspan="2" valign="middle"><p align="center" class="style1"><strong>กลุ่มบริหารงบวิชาการ</strong></p></td>
<td width="367" colspan="2" valign="middle"><p align="center" class="style1"><strong>กลุ่มบริหารงานบุคคล</strong> </p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">106</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">126</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">105</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>งานทะเบียน</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">127</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">107</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>ห้องปฏิบัติการเอกสารวิชาการ</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">131</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดฯ</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">135</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>งานวัดผล ประเมินผล</p></td>
<td width="367" colspan="2" valign="middle"><p align="center" class="style1"><strong>กลุ่มบริหารทั่วไป</strong> </p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">132</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>งานแนะแนว</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">129</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">109</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">128</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">111</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">104</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>งานโสตทัศนศึกษา</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">113</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>ห้องพักครูคหกรรม</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">137</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>งานประชาสัมพันธ์/กระจายเสียง</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">114</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">110</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>งานอนามัยโรงเรียน</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">115</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น2</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">112</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>สำนักงานลูกจ้างประจำ+โรงฝึกงาน3</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">116</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">120</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>ห้องควบคุมเสียงหอประชุมอเนกประสงค์</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">117</p></td>
<td width="252" valign="middle"><p>ห้องพักครูเกษตรกรรม (สนาม2)</p></td>
<td width="367" valign="middle"><p align="center">130</p></td>
<td width="259" valign="middle"><p>ประชาสัมพันธ์/หน้าประตู/ป้อมยาม</p></td>
</tr>
</table>
<p><strong><u>หมายเหตุ</u></strong><strong><u> </u></strong><br>
<strong>          </strong><strong>1. โทรศัพท์โรงเรียน 0-2415-0621   , 0-2415-3289  , 0-2415-2762</strong><br>
<strong>          </strong><strong>2.  โทรสาร( FAX)    0-2893-7386</strong></p>
</div>
 
 
84

การแก้ไข