ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดราชโอรส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เก็บกวาด}}
== ประวัติ ==
 
| พื้นที่ || เนื้อที่ 21 ไร่ 262 ตารางวา
|-
| ตราประจำโรงเรียน || เลข ๓ เหนืออักษร ร.อ. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ|}
|-
| พระพุทธรูปประจำโรงเรียน || ประดิษฐาน ณ ปราสาทตรีมุข กลางสระน้ำ |}
|-
| คำขวัญประจำโรงเรียน || ทำตัวน่ารัก ใจภักดิ์โรงเรียน หมั่นเพียรศึกษา ใฝ่หาความรู้ อยู่ด้วยวินัย |}
|-
| คติพจน์ประจำโรงเรียน || อตตนา โจทยตตนํ “จงเตือนตนด้วยตนเอง” |}
|-
| อุดมการณ์ของโรงเรียน || ระเบียบวินับและคุณธรรมจะสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคม นำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ |}
|-
| ภาพลักษณ์ของโรงเรียน || เป็นโรงเรียนที่สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ระเบียบวินัยเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
|}
 
|}
84

การแก้ไข