ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงสราลี กิติยากร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
===การประกวด===
* พ.ศ. 2527 [[เคพีเอ็น อวอร์ด]]หรือการประกวดร้องเพลงสยามกลการ นักร้องดีเด่นประเภทเพลงไทยสากล พ.ศ. 2527
 
===เกียรติคุณ===
* ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
===ละครโทรทัศน์===
ผู้ใช้นิรนาม