ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
''{{ระวังสับสน [[|เทศบาลเมืองบ้านไผ่]]''}}
{{กล่องข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบล
{{กล่องข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบล|ชื่ออังกฤษ=Subdistrict Administrative Organization Ban Phai|สำนักงาน=หมู่ 3 ตำบลบ้านไผ่ [[อำเภอบ้านไผ่]] [[จังหวัดขอนแก่น]] 40110|ประชากร=6,968 คน|พื้นที่=32.95|ชื่อ=บ้านไผ่|ความหนาแน่น=211.47|คำขวัญ=|seal=อบต.บ้านไผ่.pngเว็บไซต์=[http://www.tambonbanphai.go.th/ อบต.บ้านไผ่]|ปีสำรวจประชากร=2559|ภาพ=[[ไฟล์:อบต.บ้านไผ่.png|200px]]}}
| ชื่อ = บ้านไผ่
| ชื่ออังกฤษ = Subdistrict Administrative Organization Ban Phai
| ภาพ =
| seal = อบต.บ้านไผ่.png
| คำขวัญ =
| province = ขอนแก่น
| district = บ้านไผ่
| ประชากร = 6,968
| ปีสำรวจประชากร = 2559
| พื้นที่ = 32.95
| ความหนาแน่น = 211.47
| code = 06401004
| สำนักงาน = หมู่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
| website = {{URL|http://www.tambonbanphai.go.th/}}
}}
 
'''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่''' เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งใน[[อำเภอบ้านไผ่]] [[จังหวัดขอนแก่น]] ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร มีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ลุ่มสลับที่ดินลักษณะลูกคลื่น มีความสูงประมาณ 160-180 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยครอบคลุมพื้นที่ของตำบลบ้านไผ่ (นอกเขต[[เทศบาลเมืองบ้านไผ่]]) ทั้งหมด 32.95 ตารางกิโลเมตร
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
== ข้อมูลทั่วไป ==
'''อาณาเขต'''
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* ทิศเหนือ ติดต่อ [[เทศบาลตำบลโคกสำราญ]]
* ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลเมืองบ้านไผ่, [[เทศบาลตำบลในเมือง (อำเภอบ้านไผ่)|เทศบาลตำบลในเมือง]]
* ทิศตะวันตก ติดต่อ [[องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย]]
 
'''== ประวัติ''' ==
 
แต่ก่อนแต่เดิมนั้น <ref>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. "'''ประวัติตำบลบ้านไผ่"''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.banphaicity.go.th/<nowiki/>(ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.</ref>บริเวณพื้นที่ของตำบลบ้านไผ่นี้ มีหมู่บ้านต่างๆ คือ บ้านเกิ้ง บ้านหนองแวงไร่ บ้านเป้า บ้านหนองผือ บ้านธาตุ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับการปกครองของ'''ตำบลบ้านเป้า อำเภอชนบท'''
28,870

การแก้ไข