ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

ย้อนการแก้ไขที่ 9952999 สร้างโดย 2001:FB1:139:5B46:E145:B3BD:E91B:61F8 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 9952998 สร้างโดย 2001:FB1:139:5B46:E145:B3BD:E91B:61F8 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ย้อนการแก้ไขที่ 9952999 สร้างโดย 2001:FB1:139:5B46:E145:B3BD:E91B:61F8 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ในแต่ล่ะประเทศ จะมีที่มาของสมาชิกคณะรัฐมนตรีแตกต่างกัน อย่างเช่น ในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 มาตรา 158 นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มในการคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการดำรงตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเอง มิจำเป็นที่จะต้องได้รับการยินยอมจากฝ่ายนิติบัญญัติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF</ref> แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งระดับรัฐมนตรีหรือเทียบเท่า ในคณะรัฐมนตรี จะต้องได้รับการยินยอมโดยวุฒิสภาก่อน <ref>https://www.thoughtco.com/presidentially-appointed-jobs-requiring-senate-approval-3322227</ref> ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ล่ะประเทศ
 
สมาชิกคณะรัฐมนตรีบางคน อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่า "รัฐมนตรี" เสมอไป หรือ บางตำแหน่งของข้าราชการประจำ อาจจะเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีโดยตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น สิทธิชัย เกตุมณี [[อัยการสูงสุดสหรัฐ|อัยการสูงสุด]]ในสหรัฐ มิได้ดำรงตำแหน่งที่ถูกเรียกว่า "รัฐมนตรี" แต่ก็ถือว่าเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีเช่นกัน เป็นต้นนปัจุบัน <ref>https://www.whitehouse.gov/the-trump-administration/the-cabinet/</ref>
 
== ระดับสมาชิกคณะรัฐมนตรี ==
166,193

การแก้ไข