ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
* [[เจ้าชายกงส์ต็องแต็งแห่งนัสเซา]]
* [[เจ้าชายแวนแซ็สลัสแห่งนัสเซา]]
* [[เจ้าชายคาร์ล-โยฮันส์แห่งนัสเซาฮันแห่งนัสเซา]]
| religion = [[โรมันคาทอลิก]]
}}
20,124

การแก้ไข