ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วาทยกร"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
วาทยกรควบคุมวงดนตรีโดยการใช้รหัส หรือสัญญาณมือ มักถือไม้[[บาตอง]] (Baton) สำหรับให้จังหวะ วาทยากรจะพบในการแสดงดนตรีประเภท [[ออเคสตร้า]] [[วงประสานเสียง]] และ การบรรเลงดนตรี โดยเฉพาะ[[วงดุริยางค์]]ของ[[กองทัพ]] ซึ่งอาจเรียกว่า '''หัวหน้าวงดุริยางค์'''
 
วาทยกรผู้เป็นสมาชิกของวงออเคสตร้าจะเป็นคนที่กำหนดทิศทางของวง ซึ่งบางครั้งเรียกว่า '''ผู้กำกับดนตรี''' หรือเรียกว่า '''คาเปลเมสเตอร์ไมสเตอร์''' (Kapellmeister) ใน[[ภาษาเยอรมัน]]ซึ่งหมายความถึง '''หัวหน้าวาทยากร'''ในวงออเคสตร้าเยอรมัน สำหรับวาทยกรของวงประสานเสียง จะเรียก '''ผู้ควบคุมวงประสานเสียง''' ส่วนวาทยากรอาวุโสจะเรียกว่า '''มาเอสโตร''' (maestro - นาย) ใน[[ภาษาอิตาเลียน]]
 
[[หมวดหมู่:อาชีพ]]
530

การแก้ไข