ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานวิศุกรรมนฤมาณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{Infobox bridge
[[ภาพ:BKK|bridge_name Saphan Wisukam Narueman.jpg|thumb|250px|= สะพานวิศุกรรมนฤมาณ]]
|native_name =
|image = BKK Saphan Wisukam Narueman.jpg
|caption =
|official_name =
|also_known_as =
|carries = [[ถนนนครราชสีมา]]และ[[ถนนประชาธิปไตย]]
|crosses = [[คลองผดุงกรุงเกษม]]
|locale = แขวงบางขุนพรหม [[เขตพระนคร]] และแขวงดุสิต [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]]
|maint =
|design =
|mainspan =
|length =
|width =
| material =
| architect =
|clearance =
|below =
|traffic =
|open =
|closed =
|toll =
|map_cue =
|map_image =
|map_text =
|map_width =
|lat =
|long =
}}
'''สะพานวิศุกรรมนฤมาณ''' หรือ '''สะพานวิศสุกรรมนฤมาณ''' [ชื่อที่สะกดตามป้ายชื่อบนสะพาน] สะพานข้าม[[คลองผดุงกรุงเกษม]]แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงบางขุนพรหม [[เขตพระนคร]] และแขวงดุสิต [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]] เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง[[ถนนนครราชสีมา]]และ[[ถนนประชาธิปไตย]] สะพานวิศุกรรมนฤมาณเป็นหนึ่งในห้าสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ที่[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น และได้ชื่อที่คล้องจองกัน คือ [[สะพานเทเวศรนฤมิตร]], สะพานวิศุกรรมนฤมาณ, [[สะพานมัฆวานรังสรรค์]], [[สะพานเทวกรรมรังรักษ์]] และ[[สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์]] โดยพระราชเลขานุการซึ่งเชี่ยวชาญ[[ภาษามคธ]] มีความหมายโดยรวมว่า "สะพานที่เทพยดาทรงสร้าง" ซึ่งในส่วนของสะพานวิศุกรรมนฤมาณนั้นมีความหมายว่า "สะพานที่[[พระวิสสุกรรม]]ทรงสร้าง"
 
10,933

การแก้ไข