ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพระสมุทรเจดีย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เอาวันที่ลงประกาศมาใส่แทนวันที่มีผลบังคับใช้ซะงั้น แสดงว่าที่ใส่มาหลายร้อยหน้านี่ก็คือ...?)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ท้องที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของของอำเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2527 [[กระทรวงมหาดไทย]]ให้แยกพื้นที่บางส่วนออกจากการปกครองของอำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์'''<ref name=":0" /> ให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2534 จึงมี[[พระราชกฤษฎีกา]]ฯ ยกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอพระสมุทรเจดีย์'''<ref name=":1" /> จนถึงปัจจุบัน
* วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ตั้งตำบลปากคลองบางปลากด แยกออกจากตำบลในคลองบางปลากด<ref name=":2">{{cite journal|date=10 มิถุนายน 2490|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/026/1114.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=64|issue=26 ง|pages=1114–1433}}</ref>
*วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ตั้งตำบลบ้านคลองสวน แยกออกจากตำบลนาเกลือ<ref name=":3">{{cite journal|date=31 กรกฎาคม 2522|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/128/2752.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=96|issue=128 ง|pages=2752–2754}}</ref>
*วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2527 แยกพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลนาเกลือ และตำบลบ้านคลองสวน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์'''<ref name=":0">{{cite journal|date=1 มกราคม 2528|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/001/31.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=102|issue=1 ง|pages=31}}</ref> และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ
* วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็น '''อำเภอพระสมุทรเจดีย์'''<ref name=":1">{{cite journal|date=19 มิถุนายน 2534|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. 2534|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/107/29.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=108|issue=107 ง|pages=29–32}}</ref>
* วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่าในท้องที่บางส่วนของตำบลแหลมฟ้าผ่าและตำบลในคลองบางปลากด<ref>{{cite journal|date=13 ตุลาคม 2537|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/35.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=111|issue=82 ง|pages=35–37}}</ref> และจัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ในท้องที่ของตำบลปากคลองบางปลากด<ref>{{cite journal|date=13 ตุลาคม 2537|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/38.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=111|issue=82 ง|pages=38–40}} </ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ยกฐานะสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า และสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์เป็นเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า และเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ตามลำดับ<ref>{{cite journal|date=24 กุมภาพันธ์ 2542|title=พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/1.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=116|issue=9 ก|pages=1–4}}</ref> ด้วยผลของกฎหมาย
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
3,799

การแก้ไข