ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายคนุด รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
== พระประวัติ ==
เจ้าชายคนุด รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก พระราชสมภพประสูติเมื่อวันที่ [[27 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2443 ]]1900 ณ พระราชวังโซเกินฟรั ทางตอนเหนืออของ [[โคเปนเฮเกน]] ในรัชสมัยของ[[พระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก]] ซึ่งเป็นพระปัยยกาของพระองค์ พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กใน [[สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 810 แห่งเดนมาร์ก]] กับ อะเล็กซานดริน [[อเล็คซันดรีเนอแห่ง เมคเลินบวร์ค - เชควรินชเวรีน]] สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก เป็นพระราชอนุชาใน [[สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก]] ต่อมา พระองค์ทรงเสกสมรสกับ [[เจ้าหญิงคาโรลีเนอ-มาทิลเดอแห่งเดนมาร์ก]] ในปี 2476ค.ศ. 1932 มีพระโอรส-ธิดาดังนี้
#[[เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งเดนมาร์ก]]
#[[เคานต์อิงกอล์ฟแห่งโรเซินบอร์ก]]
20,170

การแก้ไข