ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันติ กีระนันทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ท.ช.|2564}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/B/BE001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔], เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</ref>
{{ท.ม.|2563}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E001/2.PDF</ref>
 
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ม.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.]]
58,604

การแก้ไข