ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพระสมุทรเจดีย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวนทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า]]''' ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 2–4 (บางส่วน), 7–12, 13 (บางส่วน) ของตำบลแหลมฟ้าผ่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า)
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด]]''' ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1–3, 4 (บางส่วน), 5–6, 7 (บางส่วน), 8–8, 9 (บางส่วน), 10–13 ของตำบลในคลองบางปลากด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า)
 
==อ้างอิง==
3,907

การแก้ไข