ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทำนองเพลง"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9748849 โดย Potapt (พูดคุย) ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9748849 โดย Potapt (พูดคุย) ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
 
{{issues|สั้นมาก=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}}
'''ทำนอง''' ({{lang-en|Melody}}) คือ ความต่อเนื่องของ[[โน้ตดนตรี]] ที่เรียงร้อยอย่างเหมาะสม การใช้เสียงสูงเนิน เสียงต่ำ เสียงยาว เสียงสั้น นำมาปะติดปะต่อกันเป็นชุด ทำนองยังต้องมีจังหวะเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ทำนองที่ดีต้องมีความหมาย มีเสียงที่สมดุล และมีเอกลักษณ์ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง
ทำนองมีหลายลักษณะแตกต่างกันออกไป องค์ประกอบของทำนองที่ควรทราบได้แก่
*1. จังหวะของทำนอง (Melodic Rhythm) จังหวะของทำนองคือ ความสั้นยาวของระดับเสียงแต่ละเสียงที่ประกอบกันเป็นทำนอง