ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพระสมุทรเจดีย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ความหมายอื่น|||วัดพระสมุทรเจดีย์|พระสมุทรเจดีย์}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = พระสมุทรเจดีย์
| english = Phra Samut Chedi
| province = สมุทรปราการ
| area = 120.378
| population = 150,014
| population_as_of = 2564
| density = 1,246.19
| postal_code = 10290
| geocode = 1105
| คำขวัญ = {{ไม่ตัด|พระสมุทรเจดีย์งามสง่า}} {{ไม่ตัด|ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า}} {{ไม่ตัด|ชุมชนเก่าบ้านสาขลา}} {{ไม่ตัด|เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม}} {{ไม่ตัด|อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย}} {{ไม่ตัด|แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล}}
| capital = หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
| coordinates = {{Coord|13|34|7|N|100|33|42|E|type:admin2nd_region:TH}}
| image_map = Amphoe 1105.svg
[[ไฟล์:| image = วัดพระสมุทรเจดีย์.jpg|200px|[[วัดพระสมุทรเจดีย์]]|thumb]] จ.สมุทรปราการ (13).jpg
| image_caption = [[วัดพระสมุทรเจดีย์]] ศาสนสถานภายในพื้นที่ที่เป็นที่มาของชื่ออำเภอพระสมุทรเจดีย์
}}
 
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอพระสมุทรเจดีย์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[เขตบางขุนเทียน]] [[เขตทุ่งครุ]] ([[กรุงเทพมหานคร]]) และ[[อำเภอพระประแดง]] มีคลองนา คลองรางกะนก คลองรางด้วน (คลองสวน) คลองกะออม คลองตาสน คลองท่าเกวียน คลองกะออมใน คลองบางจาก และคลองท่าเกวียนเป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองสมุทรปราการ]] มีแนวกึ่งกลาง[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศใต้''' จรด[[อ่าวไทย]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร) มีคลองขุนราชพินิจใจเป็นเส้นแบ่งเขต
 
== ประวัติ ==
== ประวัติศาสตร์ ==
[[ไฟล์:พระสมุทรเจดีย์.jpg|435x435px|[[วัดพระสมุทรเจดีย์]] เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผู้คนทั่วไปจะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเดิม บริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์เป็น[[เกาะแม่น้ำ]] ต่อมาชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำตื้นเขินงอกออกมา เชื่อมติดกับเกาะอันเป็นที่ตั้งพระเจดีย์|thumb]]ท้องที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลนาเกลือ ตำบลในคลองบางปลากด และตำบลแหลมฟ้าผ่า ของอำเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2528 [[กระทรวงมหาดไทย]]ให้แยกพื้นที่บางส่วนออกจากการปกครองของอำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์'''<ref name=":0" /> ให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2534 จึงมี[[พระราชกฤษฎีกา]]ฯ ยกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอพระสมุทรเจดีย์'''<ref name=":1" /> จนถึงปัจจุบัน
[[ไฟล์:พระสมุทรเจดีย์.jpg|200px|[[วัดพระสมุทรเจดีย์]]|thumb]]
* วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลปากคลองบางปลากด แยกออกจากตำบลในคลองบางปลากด<ref name=":2">[{{cite journal|date=June 10, 1947|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/026/1114.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=64|issue=26 เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆง|pages=1114-1433}}</ref>
*วันที่ 31 กรกฎาคม 2522 ตั้งตำบลบ้านคลองสวน แยกออกจากตำบลนาเกลือ<ref name=":3">[{{cite journal|date=July 31, 1979|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/128/2752.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=96|issue=128 เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการง|pages=2752-2754}}</ref>
*วันที่ 151 ธันวาคมมกราคม พ.ศ. 25272528 แยกพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลนาเกลือ และตำบลบ้านคลองสวน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์''' ขึ้นกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ<ref name=":0">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=102|issuedate=January 1, ง|pages=311985|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/001/31.PDF|datejournal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=102|issue=1 มกราคม 2528|languagepages=31}}</ref> และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ
* วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.มิถุนายน 2534 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็น '''อำเภอพระสมุทรเจดีย์'''<ref name=":1">{{cite journal|journaldate=ราชกิจจานุเบกษา|volume=108|issue=107June ง|pages=29-3219, 1991|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. 2534|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/107/29.PDF|datejournal=19 มิถุนายน 2534ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=108|issue=107 ง|pages=29-32}}</ref>
* วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า ในท้องที่บางส่วนของตำบลแหลมฟ้าผ่า และตำบลในคลองบางปลากด<ref>{{cite journal|journaldate=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=82October ง|pages=35-3713, 1994|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/35.PDF|datejournal=13 ตุลาคม 2537ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=111|issue=82 ง|pages=35-37}}</ref> และจัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ ในท้องที่ของตำบลปากคลองบางปลากด<ref>{{cite journal|journaldate=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=82October ง|pages=38-4013, 1994|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/38.PDF|datejournal=13 ตุลาคม 2537ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=111|issue=82 ง|pages=38-40}} </ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ และสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า เป็นเทศบาลตำบลและสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ และเป็นเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า และเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ตามลำดับ ด้วยผลของกฎหมาย
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอพระสมุทรเจดีย์แบ่งการปกครองออกเป็น '''5 [[ตำบล]]''' แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น '''[[หมู่บ้าน]]''' รวม 42 หมู่บ้าน ได้แก่
{|
||1.||นาเกลือ|| || (Na Kluea) || ||8 หมู่บ้าน||
ท้องที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากดทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า]]''' ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1, 2–4 (บางส่วน), 6, 13 (บางส่วน) ของตำบลแหลมฟ้าผ่าและพื้นที่หมู่ 4 (บางส่วน), 7 (บางส่วน), 9 (บางส่วน) ของตำบลในคลองบางปลากด
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเกลือทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวนทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า]]''' ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 2–4 (บางส่วน), 7–12, 13 (บางส่วน) ของตำบลแหลมฟ้าผ่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า)
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด]]''' ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1–3, 4 (บางส่วน), 5–6, 7 (บางส่วน), 8–13 ของตำบลในคลองบางปลากด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า)
 
== การคมนาคม ==
การคมนาคมทางบก ได้แก่ [[ถนนสุขสวัสดิ์]] [[ถนนประชาอุทิศ]] ถนนเลียบคลองสรรพสามิต ถนนสุขสวัสดิ์-นาเกลือ ส่วนการคมนาคมทางน้ำ ได้แก่ [[คลองสรรพสามิต]] คลองบางปลากด คลองสวน คลองขุนราชพินิจใจ [[แม่น้ำเจ้าพระยา]]
 
==อ้างอิง==
3,366

การแก้ไข