ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

ย้อนการแก้ไขที่ 9912442 สร้างโดย 49.228.231.218 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 9912442 สร้างโดย 49.228.231.218 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== ภูมิศาสตร์ ==
 
=== อาณาเขตติดต่อ ===
=== '''''พื้นที่ของภาคตะวันออกมีขอบเขตจรดภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้''''' ===
===* '''ทิศเหนือ'''ทิศเหนือ จรด[[ภาคกลาง]]และ[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]''''' ===
===* '''''ทิศตะวันออก''' จรด[[ประเทศกัมพูชา]]''''' ===
===* '''ทิศใต้'''ทิศใต้ จรด[[อ่าวไทย]]''''' ===
===* '''''ทิศตะวันตก''' จรดอ่าวไทยและภาคกลาง''''' ===
 
=== '''''ลักษณะภูมิประเทศ''''' ===
=== '''''พื้นที่ของภาคตะวันออกมีขอบเขตจรดภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้''''' ===
=== '''''ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมาก มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มี[[ทิวเขาจันทบุรี]]อยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับ[[ทิวเขาบรรทัด]] ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ [[แม่น้ำระยอง]] [[แม่น้ำจันทบุรี]] [[แม่น้ำประแสร์]] [[แม่น้ำตราด]] [[แม่น้ำบางปะกง]]''''' ===
 
=== '''''ทิศเหนือ จรด[[ภาคกลาง]]และ[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]''''' ===
 
=== '''''ทิศตะวันออก จรด[[ประเทศกัมพูชา]]''''' ===
 
=== '''''ทิศใต้ จรด[[อ่าวไทย]]''''' ===
 
=== '''''ทิศตะวันตก จรดอ่าวไทยและภาคกลาง''''' ===
 
=== '''''ลักษณะภูมิประเทศ''''' ===
 
=== '''''ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมาก มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มี[[ทิวเขาจันทบุรี]]อยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับ[[ทิวเขาบรรทัด]] ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ [[แม่น้ำระยอง]] [[แม่น้ำจันทบุรี]] [[แม่น้ำประแสร์]] [[แม่น้ำตราด]] [[แม่น้ำบางปะกง]]''''' ===
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
1,397

การแก้ไข