ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* 28 มกราคม - [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/อภิปรายเรื่องผู้ใช้:Rameshe999|อภิปรายเรื่องผู้ใช้:Rameshe999]]
* 13 มกราคม - [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ความจำเป็นของ แม่แบบ:สั้นมาก|ความจำเป็นของ แม่แบบ:สั้นมาก]]
* 12 มกราคม - [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ไอคอนแสดง FA/GA ในภาษาอื่น|ไอคอนแสดง FA/GA ในภาษาอื่น]]
* 4 ธันวาคม – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/การเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือตรวจฉบับร่าง|เกณฑ์การเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือตรวจฉบับร่าง]]