ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* 12 มกราคม - [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ไอคอนแสดง FA/GA ในภาษาอื่น|ไอคอนแสดง FA/GA ในภาษาอื่น]]
* 4 ธันวาคม – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/การเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือตรวจฉบับร่าง|เกณฑ์การเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือตรวจฉบับร่าง]]
* 4 ธันวาคม – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/รื้อฟื้นประเด็น "เขตการปกครองญี่ปุ่น"|รื้อฟื้นประเด็น "เขตการปกครองญี่ปุ่น"]]