ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟใต้ดินเนือร์นแบร์ค"

fix lint
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(fix lint)
! เส้นทาง !! สถานีปลายทาง !! เริ่มเปิดให้บริการ !! ระยะทาง !! จำนวนสถานี
|-
| '''<font color=#181953>[[รถไฟใต้ดินเนือร์นแบร์ค สายยู 1|<span style="color:#181953">U1]]</fontspan>]]'''
| เฟือร์ทฮาร์ทเฮอเออ ↔ ลังวัสเซอร์ซืท
| ค.ศ. 1972–2007
| 27
|-
| '''<font color=#D71910>[[รถไฟใต้ดินเนือร์นแบร์ค สายยู 2|<span style="color:#D71910">U2]]</fontspan>]]'''
| ฟลูคฮาเฟิน/ท่าอากาศยาน ↔ เรอเทินบัค
| ค.ศ. 1984–1999
| 16
|-
| '''<font color=#2F989A>[[รถไฟใต้ดินเนือร์นแบร์ค สายยู 3|<span style="color:#2F989A">U3]]</fontspan>]]'''
| กุสทัฟ-อาด็อล์ฟ-ชตรัสเซอ ↔ นอร์ทเว็สท์ริง
| ค.ศ. 2008–2020
! เส้นทาง !! สถานีปลายทาง !! เริ่มเปิดให้บริการ !! ระยะทาง !! จำนวนสถานี
|-
| '''<font color#FF7F00>[[รถไฟใต้ดินเนือร์นแบร์ค สายยู 1|<span style="color:#FF7F00;">U11]]</fontspan>]]'''
| เอเบอร์ฮาทส์โฮฟ ↔ เม็สเซอ
| ค.ศ. 1972–2007
| 14
|-
| '''<font color=#FFD700>[[รถไฟใต้ดินเนือร์นแบร์ค สายยู 2|<span style="color:#FFD700">U21]]</fontspan>]]'''
| เรอเทินบัค → ซีเกิลชไตน์
| ค.ศ. 1984–1999
618

การแก้ไข