ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ส่วนกลางของกระดูกเรเดียส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| GrayPage = 219
| Image = Gray214.png
| Caption = ภาพวาด[[กระดูกเรเดียส]]และ[[กระดูกอัลนา]]ข้างขวา ด้านบนเป็นส่วนต้น (ข้อศอก) และด้านล่างเป็นส่วนปลาย (ข้อมือ)
| Caption = The ''radius'' and [[ulna]] of the left forearm, posterior surface. The top is proximal (elbow) and bottom is distal (wrist).
| Image2 =
| Caption2 =
18,838

การแก้ไข