ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ม.จ.ก.ฝ่ายใน|2493}}
{{ป.จ.ฝ่ายใน|2493}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/025/1805.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๖๗, ตอน ๒๕ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๑๘๐๕ </ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายใน|ปี=2442}}{{ท.จ.ฝ่ายใน|ปี=2436}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/035/374_1.PDF</ref>{{ม.ป.ร.23|2447}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2447/032/570.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายใน], เล่ม ๒๑, ตอน ๓๒, ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๕๗๐ </ref>
{{จ.ป.ร.3|2444}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/039/1153.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน], เล่ม 25, ตอน 39, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2451, หน้า 1153</ref>
{{อ.ป.ร.1|2481}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/3421.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๓๔๒๑ </ref>
283

การแก้ไข