ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังหลวงเฮอัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:Heian Jingu Daigokuden.jpg|right|thumb|พระที่นั่งไดโงกุที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว]]
 
'''พระราชวังหลวงเฮอัง''' (平安宮) เป็นพระราชวังเดิมของ [[เฮอังเกียว]] (ปัจจุบันคือ [[เกียวโต]]) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ [[ญี่ปุ่น]] ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 1337 ถึงปี พ.ศ. 1770 วังซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิและศูนย์กลางการบริหารของ [[ยุคเฮอัง]] (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1337 ถึงปี พ.ศ. 1728) ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางเมืองตอนเหนือ-กลาง ตามแบบ [[จีน]] ที่ใช้ออกแบบเมืองหลวง
 
พระราชวังประกอบด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งมีอาคารประกอบพิธีและธุรการหลายแห่ง รวมทั้งกรมต่างๆ ของราชสำนัก ภายในพระราชวังนี้เป็นที่ประทับที่มีกำแพงแยกกันของ [[รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น|จักรพรรดิ]] กับ พระราชฐานชั้นใน นอกจากเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแล้ว พระราชฐานชั้นในยังเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์และบาทบริจาริกา ตลอดจนขุนนางบางคน
ผู้ใช้นิรนาม