ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดปากน้ำ (จังหวัดสุพรรณบุรี)"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน | full_name = วัดปากน้ำ | common_name = | image_temple = | short_describtion = | type_of_place = วัดราษฎร์ | branch = มหานิกาย | special_things = | principal_buddha = | important_buddha = | abbot = | venerate = | pre_road = | road_name = | sub_district = ตำบลปากน้ำ | district = อำเภอเ...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน | full_name = วัดปากน้ำ | common_name = | image_temple = | short_describtion = | type_of_place = วัดราษฎร์ | branch = มหานิกาย | special_things = | principal_buddha = | important_buddha = | abbot = | venerate = | pre_road = | road_name = | sub_district = ตำบลปากน้ำ | district = อำเภอเ...)
ป้ายระบุ: ลิงก์แก้ความกำกวม
(ไม่แตกต่าง)
13,176

การแก้ไข